Ablatie en PCI


Pradaxa1 en ablatie

De RE-CIRCUIT trial heeft ononderbroken Pradaxa vergeleken met ononderbroken warfarine tijdens ablatie procedures. De incidentie van ernstige bloedingen lag met Pradaxa 77% lager dan met warfarine (1,6% vs 6,9%)2. Pradaxa hoeft dus niet worden gestopt tijdens een ablatie.


1 SPC Pradaxa
2 Calkins HC et al. Uninterrupted Dabigatran versus Warfarin for Ablation in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2017;376:1627-36.

De resultaten van RE-CIRCUIT hebben geleid tot een 1A aanbeveling voor dabigatran in de Europese richtlijn3

Pradaxa4 en PCI

De RE-DUAL PCI heeft onderzocht of na een Percutane Coronaire Interventie bij patiënten met non valvulair AF die al antistolling gebruikten duale therapie met dabigatran net zo veilig en effectief was als triple therapie met warfarine.

Er was een relatief risico reductie van 48% (110mg duale therapie) of 28% (150mg duale therapie) in het primaire eindpunt ernstige of klinisch relevante bloedingen. Qua effectiviteit waren 150mg/110mg duale therapie non inferieur aan warfarine triple therapie. In deze studie zijn de dabigatran doseringen gebruikt die ook zijn geregistreerd voor non valvulair AF(5).


3 Calkins H et al. 2017HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation: Executive summary. Europace 2017 doi:10.1093/europace/eux275
4 SPC Pradaxa
5 Cannon CP et al. Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after PCI in Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2017; 377:1513-1524.