Wat is Pradaxa


Wat is Pradaxa?

Het geneesmiddel Pradaxa (dabigatran etexilaat, 110mg en 150mg) is geregistreerd* ter preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren (NVAF) met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA (transient ischaemic attack) in de anamnese, leeftijd 75 jaar en ouder, hartfalen (New York Heart Association (NYHA) klasse ≥ 2), diabetes mellitus, hypertensie.

Pradaxa (110mg en 150mg) is een competitieve, reversibele directe trombineremmer die oraal als prodrug wordt toegediend en snel wordt omgezet in dabigatran1. Pradaxa (110mg en 150mg) heeft een biologische beschikbaarheid van ongeveer 6,5%, wordt voor 80% uitgescheiden door de nieren, en heeft een halfwaardetijd van 12 tot 14 uur.

De belangrijkste kenmerken van het middel maken het een effectief antistollingsmiddel:

  • De antitrombotische werking is te danken aan de directe trombineremming, waarmee specifiek de werking van (zowel vrij circulerend als stolselgebonden) trombine wordt geblokkeerd; trombine is een enzym dat een centrale functie vervult in het proces dat leidt tot trombusvorming 2,3
  • Heeft een goed, voorspelbaar en constant antistollingseffect 4,5
  • Geringe kans op interacties met andere geneesmiddelen en er zijn geen gevallen van klinisch relevante interacties met voedingsmiddelen bekend 5,6
  • INR controle en dosisaanpassingen zijn overbodig - in tegenstelling tot bij gebruik van coumarines, die inwerken op verschillende stollingsfactoren en een variabel effect vertonen 4

Klik hier voor de checklist 1e uitgifte Dabigatran (voor apothekers en apothekersassistenten)
Klik hier voor de artsenverklaring dabigatran.

1 SPC Pradaxa
2 Wienen W et al. J Thromb Haemost 2007; 5:1237–1242.
3 Wienen W et al. Thromb Haemost 2007; 98:155–162.
4 Stangier J et al. Br J Clin Pharm 2007; 64:292–303.
5 Stangier J et al. Clin Pharmacokinet 2008; 47:47–59.
6 Stangier J et al. J Clin Pharmacol 2005; 45:555-563.