Pradaxa AF

Pradaxa bij non valvulair AF*

Meer info

wat is boezemfibrilleren?

Pradaxa bij THO en TKO*

Meer info

wat is trombose en longembolie?

Pradaxa bij DVT en LE*

Meer info

* INDICATIE PREVENTIE VAN CVA EN SYSTEMISCHE EMBOLIE BIJ NON VALVULAIR AF

Pradaxa is geregistreerd voor: preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren, met één of meer van de volgende risicofactoren: CVA of TIA in de anamnese; leeftijd 75 jaar en ouder; hartfalen, ≥ New York Heart Association (NYHA) klasse 2; diabetes mellitus; hypertensie.

* INDICATIE PREVENTIE VAN VTE NA ELECTIEVE THO EN TKO

Pradaxa is geregistreerd voor: primaire preventie van veneuze trombo-embolische (VTE) aandoeningen bij volwassen patiënten die electief een totale heupvervangende operatie (THO) of een totale knievervangende operatie (TKO) hebben ondergaan.

* INDICATIE BEHANDELING EN PREVENTIE VAN DVT EN LE

Pradaxa is geregistreerd voor: de acute behandeling van diep veneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) en ter preventie van recidiverende DVT en LE bij volwassenen.

Video’s over atriumfibrilleren,
NOAC en dagelijkse praktijk

Altijd al willen weten hoe een cardioloog en kaderhuisarts tegen de dagelijkse praktijk van NOAC, antidotum, nieuwe NHG standaard en studies aankijken? Bekijk de video’s waarin cardioloog Robert Tieleman met kaderhuisarts Jaap van Soest deze onderwerpen en nog vele andere onderwerpen bespreken in korte video’s van 5 minuten.

Meer info
Robert en Jaap