Download kostenloos onze Apps


Doseeradvies App

Het doseeradvies dabigatran is een aanvulling op de reguliere productinformatie en geeft u naast het doseeradvies ook antwoord op veelgestelde vragen over Pradaxa en Praxbind.

Het doseeradvies biedt ondersteuning in de dagelijkse praktijk. De app is overzichtelijk en gemakkelijk doorzoekbaar waar door de gezochte informatie snel beschikbaar is.

Doseeradvies dabigatran is ook beschikbaar voor op uw desktop, klik hier.

Zakboek Dabigatran

Het Zakboek dabigatran, herziene uitgave 2016 bevat nieuwe en herziende informatie voor bijzondere klinische situaties met dabigatran en is samengesteld door een multidisciplinaire klankbordgroep van 11 Nederlandse medische specialisten.

In de afgelopen jaren zijn er verschillende ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maakten om het zakboek te herzien. Een van die ontwikkelingen was dat per 20 november 2015 het specifieke antidotum idarucizumab (merknaam Praxbind®) is geregistreerd voor Pradaxa. Daarnaast zijn de registratie en vergoeding voor Pradaxa uitgebreid en zijn er meer data beschikbaar gekomen uit de dagelijkse klinische praktijk.

Het zakboek beoogt u te ondersteunen met praktische adviezen bij het gebruik van dabigatran in uw dagelijkse praktijk.

Zakboek app icon