Hoe wordt Praxbind toegediend


Bekijk in de video hoe Praxbind toegediend moet worden.1

Bekijk hieronder hoe Praxbind toegediend moet worden

Toediening1
 • De aanbevolen dosering Praxbind is 5 g. Twee flacons van 50 ml vormen één Praxbind dosis (2 x 2.5 g).
 • Vaste dosering voor alle patiënten (geen dosis aanpassing voor verminderde nier/leverfunctie of ouderen).
Hoe word gebruik je praxbind
Een bestaande intraveneuze lijn mag worden gebruikt1
 • Praxbind mag niet worden gemengd met andere medicamenten.

Praxbind kan indien nodig samen met andere ondersteunende maatregelen worden ingezet zoals mechanische compressie, chirurgische hemostase, vochtvervanging (bloedplasma eiwitten indien nodig), rode bloedcel transfusie indien nodig, Fresh Frozen Plasma (als plasma-expander), plaatjes-transfusie (indien plaatjesaantal ≤60×109/l).

Kan ik Pradaxa herstarten na dat ik Praxbind heb toediend?

Ja. De behandeling van Pradaxa kan 24 uur na de toediening van Praxbind worden opgestart, wanneer de patiënt stabiel en een adequate hemostase heeft bereikt. Andere antitrombotische therapie (bijv. heparine) kan onmiddellijk na toediening van Praxbind worden gebruikt.1

Kan ik een tweede dosering van Praxbind toedienen?

Ja dat kan1. Het toedienen van een tweede dosis Praxbind 5 g kan worden overwogen in de volgende situaties:

 • Het opnieuw ontstaan van een klinisch relevante bloeding gecombineerd met verlengde stollingstijden, of
 • Als potentiële nieuwe bloedingen levensbedreigend zijn en verlengde stollingstijden worden waargenomen, of
 • Bij patiënten waarbij een tweede spoedoperatie / spoedprocedure noodzakelijk is en die verlengde stollingstijd hebben.
Welke interacties heeft Praxbind in combinatie met andere geneesmiddelen?

Gezien de farmacokinetische eigenschappen en de sterke specifieke binding aan dabigatran worden klinisch relevante interacties met andere medicijnen onwaarschijnlijk geacht.1 Er zijn geen formele onderzoeken naar de interactie van Praxbind met andere geneesmiddelen gedaan.

Er zijn geen contraindicaties met Praxbind.1

Kan ik Praxbind toedienen bij patiënten met een nierfunctiestoornis?

Ja. Een nierfunctiestoornis heeft geen invloed op het effect van idarucizumab.1 Er is geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met een nierfunctiestoornis.

Houdbaarheid van Praxbind1

Praxbind is 24 maanden houdbaar en is beschikbaar in flacons die klaar zijn voor gebruik. Deze flacons dienen in de koelkast worden bewaard bij 2ºC- 8ºC. Niet invriezen. Voor gebruik kan het ongeopende flesje bij kamertemperatuur van
25 ° C gedurende 48 uur bewaard, indien opgeslagen in de originele verpakking ter bescherming tegen licht, of tot 6 uur bij blootstelling aan licht.

 • Na opening van de Praxbind flacon, dient onmiddellijk of binnen 1 uur met de toediening te worden begonnen.
 • Parenterale geneesmiddelen moeten visueel op deeltjes en abnormale verkleuring vóór de toediening worden geïnspecteerd (Praxbind oplossing is een heldere tot licht opaalachtige, kleurloze tot lichtgele oplossing).
 • Een al bestaande intraveneuze lijn kan na doorspoelen (met 0,9%NaCl oplossing) worden gebruikt voor de toediening van Praxbind.
 • Niet verdunnen of gelijktijdig toedienen met andere geneesmiddelen.
 • Praxbind is uitsluitend voor eenmalig gebruik en bevat geen conserveringsmiddelen.
 • Geen onverenigbaarheden zijn er tussen Praxbind en polyvinylchloride, polyethyleen, polyurethaan infusiesets of polypropyleen spuiten waargenomen.

1 SPC Praxbind