Pradaxa bij boezemfibrilleren


Voorkomen van bloedstolsels bij boezemfibrilleren

Bloedstolsel kan leiden tot een beroerte ook wel CVA genoemd

Bij boezemfibrilleren is er sprake van een onregelmatig hartritme en meestal een versnelde hartslag. Dit verandert de bloedstroom in het hart en kan zelfs op bepaalde plaatsen tot stilstand van het bloed leiden. Dit verhoogt het risico op het ontstaan van trombose (bloedstolsel) in het hart. Ter voorkoming van ongewenste bloedstolsels worden antistollingsmiddelen voorgeschreven.

Bloedstolsels die ontstaan in het hart, belanden veelal via de grote bloedvaten in de hersenen. Indien zo’n bloedstolsel vastloopt in een bloedvaatje, veroorzaakt dit een afsluiting van de bloedtoevoer in de hersenen. Het hersenweefsel in dat gebied ontvangt geen bloed, dus ook geen zuurstof en voedingstoffen meer. Blijft het hersenweefsel langer verstoken van zuurstof en andere belangrijke stoffen, dan sterft het hersenweefsel af. Dit wordt een beroerte of CVA genoemd (Cerebraal Vasculair Accident). Voor meer informatie over boezemfibrilleren, bekijk de website www.boezemfibrilleren.nl

Behandeling met Pradaxa

Als boezemfibrilleren langer dan 2 dagen aanhoudt, is de kans op het ontstaan van een bloedstolsel in het hart verhoogd. Hier voelt u niets van. U wordt vanaf dat moment behandeld om het trombose-risico te verminderen. Hiervoor krijgt u Pradaxa. Pradaxa blokkeert een stof (trombine) in het lichaam die betrokken is bij het ontstaan van bloedstolsels. Hierdoor wordt het ontstaan van bloedstolsels verminderd en daarmee het risico op een beroerte.

Wat is Pradaxa?

Pradaxa is een antistollingsmiddel dat ongewenste bloedstolling tegengaat en een beroerte voorkomt. Pradaxa is geregistreerd voor mensen met boezemfibrilleren zonder hartklepafwijkingen, met een eerder doorgemaakte beroerte, klachten van hartfalen, 75 jaar of ouder, suikerziekte of hoge bloeddruk. In de capsules Pradaxa zit de werkzame stof dabigatran etexilaat.

Het antistollend effect van Pradaxa hoeft niet door de trombosedienst te worden gecontroleerd zoals bij sommige andere antistollingsmiddelen. Klik hier voor de patiënteninstructie video voor meer informatie over Pradaxa.

Dosering

De algemeen aanbevolen dosering van Pradaxa bij boezemfibrilleren is tweemaal daags 1 capsule van 150mg (ongeveer om de 12 uur innemen). De behandeling dient voor een lange tijd te worden voortgezet. U moet Pradaxa innemen met water, met of zonder voedsel. Als u ouder bent dan 80 jaar en/of als u het medicijn verapamil gebruikt dan is de aanbevolen dosering tweemaal daags 1 capsule van 110mg (ongeveer om de 12 uur innemen). Verapamil en Pradaxa dienen gelijktijdig te worden ingenomen.

Ook als u een verhoogd bloedingsrisico heeft kan uw arts besluiten tweemaal daags 1 capsule van 110mg (ongeveer om de 12 uur innemen) voor te schrijven.

Stop niet met gebruik Pradaxa zonder overleg

Stop niet met het innemen van Pradaxa voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Het risico op het ontstaan van bloedstolsels kan hoger zijn als u stopt met de behandeling.

Om inname van Pradaxa niet te vergeten vindt u in de patiëntenbrochure Pradaxa voor boezemfibrilleren een voorbeeld van de Pradaxa agenda waarin u uw medicatie-inname kunt noteren.

Tevens kunt u u opgeven voor medicatiebegeleiding. Klik hier voor meer informatie over medicatie begeleiding.

Om goed bij te houden wanneer u Pradaxa heeft ingenomen, kunt u de Pradaxa agenda gebruiken en uitprinten.

Verdraagzaamheid

Dosering Pradaxa

Omdat Pradaxa, zoals elk antistollingsmiddel, invloed heeft op de bloedstolling, hebben de meeste bijwerkingen te maken met verschijnselen als blauwe plekken of bloedingen. Ook kunnen maag-darmklachten optreden.

De maag-darmklachten komen bij ongeveer 10% van de patiënten voor. De maag-darmklachten zijn doorgaans van voorbijgaande aard maar kunnen verscheidene weken aanhouden. 90% van de patiënten ervaart minder klachten na inname van Pradaxa met voedsel. U kunt de capsule tegelijk met voedsel én water innemen om de maag-darmklachten te verminderen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Als u een bloeding krijgt stop dan niet met het innemen van Pradaxa voordat u overleg heeft gehad met uw arts.

Wanneer moet Pradaxa worden ingenomen?

Informeer uw arts bij overdosering Pradaxa

Maakt in principe niet uit, als Pradaxa maar iedere dag 2x daags wordt ingenomen rond dezelfde tijdstippen met ongeveer 12 uur tussen de 2 innamen. Er dient minstens 6 uur verschil te zitten tussen de inname van de 2 doses.

Gebruik de Pradaxa agenda om u medicatie inname bij te houden. De capsule in zijn geheel doorslikken, niet kauwen of openen. Bekijk de patiënteninstructie video voor meer informatie over Pradaxa en inname.

Overdosering

Als u meer Pradaxa inneemt dan aanbevolen, zou u een verhoogd risico op bloedingen kunnen hebben. Informeer uw arts direct nadat u dit bemerkt hebt.

Dosis vergeten

Een vergeten dosis Pradaxa kunt u nog innemen tot 6 uur voor de volgende geplande dosisinname. Er moet dus minstens 6 uur verschil zitten tussen inname van 2 doseringen. Resteert er minder dan 6 uur tot het moment van de volgende dosis, dan moet u de vergeten dosis overslaan. Neem de volgende dagelijkse dosis Pradaxa in op hetzelfde tijdstip als normaal op de volgende dag.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Gebruik de Pradaxa agenda om u medicatie inname bij te houden. Of klik hier voor de medicatie begeleiding pagina.

Dosis Pradaxa vergeten in te nemen?” Dosis Pradaxa vergeten in te nemen?”

* Pradaxa is geregistreerd voor mensen met boezemfibrilleren zonder hartklepafwijkingen, met een eerder doorgemaakte beroerte, klachten van hartfalen, 75 jaar of ouder, suikerziekte of hoge bloeddruk.