Medicatiebegeleiding bij boezemfibrilleren


Therapietrouw bevorderen bij gebruik Pradaxa

Het belang van therapietrouwHet lijkt zo vanzelfsprekend dat u als patiënt de door uw arts voorgeschreven medicijnen op correcte wijze en op het afgesproken tijdstip inneemt. Dit wordt door artsen ‘therapietrouw’ genoemd. Vaak zijn er begrijpelijke redenen waarom medicijnen niet correct worden ingenomen. Daarom is het goed om u zich te realiseren waarom u Pradaxa gebruikt en te kijken hoe u kunt voorkomen dat u uw capsules vergeet in te nemen. Omdat Pradaxa een voorspelbare werking heeft, hoeft u niet meer naar de trombosedienst. Dat is natuurlijk erg makkelijk, maar legt wel een extra verantwoordelijkheid bij uzelf neer.

Boehringer Ingelheim bv heeft verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen bij het vertrouwd raken met het correct innemen van Pradaxa. Een van deze mogelijkheden is

Begeleiding door MijnPradaxa

Medicatiebegeleiding door MijnPradaxa

Mijn Pradaxa is een uniek ondersteuningsprogramma dat u begeleidt gedurende het eerste behandeljaar. Mijn Pradaxa informeert u niet alleen, maar ondersteunt u ook bij het gebruik van Pradaxa. Zo wordt het optimale effect uit de behandeling gehaald.

Als u zicht aanmeldt ontvangt u gedurende een jaar regelmatig nieuwsbrieven per post thuis met informatie over boezemfibrilleren en de behandeling met Pradaxa. Iedere nieuwsbrief heeft een ander thema. Vaste thema’s die terugkomen in elke nieuwsbrief zijn tips, verhalen van hartgenoten en verschillende experts op het gebied van boezemfibrilleren geven hun visie.

Wilt u zich aanmelden voor Mijn Pradaxa? Dat kan via de website www.mijnpradaxa.nl . Ook kunt u contact opnemen met uw behandelend arts of met de afdeling Medical Information van de fabrikant via telefoonnummer 0800 – 22 55 889. Ook kunt u zich aanmelden voor de SMS herinneringsservice. Deelname aan MijnPradaxa is voor u geheel kosteloos.

Begeleiding door MijnMedicijnCoach

Medicatiebegeleiding door MijnMedicijnCoach

Een andere mogelijkheid is MijnMedicijnCoach. Dit is een interactief webprogramma speciaal ontwikkeld voor het begeleiden van patiënten bij het correct en op tijd innemen van medicijnen. Dit interactieve webprogramma wordt u aangeboden door uw apotheek. Bijna de helft van de apotheken biedt MijnMedicijnCoach aan.

Wat biedt mijnmedicijncoach.nl?

  • Informatie en inspiratie informatie en filmpjes gericht op uw medicijngebruik.
  • Uw eigen medicatie-dossier.
  • Herhaalreceptenservice
  • Zorgplanner waarin u uw afspraken met huisarts of specialist en medische gegevens kunt vastleggen
  • Forum & supporter
  • Helpdesk

U kiest zelf!
Welke informatie en services u wenst te gebruiken kunt u zelf kiezen. Zo wordt het uw persoonlijke medicatiedossier.

Pradaxa Agenda

Naast deze twee medicatiebegeleidings programma’s kunt u ook gebruik maken van de Pradaxa agenda om u medicatie inname bij te houden.