Pradaxa bij totale heup- en knie operaties


Voorkomen van trombose bij heup- of knieoperatie

Pradaxa wordt voorgeschreven bij volwassen patiënten die een totale heup- of knievervangende operatie hebben ondergaan om te voorkomen dat er na deze operatie bloedstolsels (trombose) ontstaat. In de capsules Pradaxa zit de werkzame stof dabigatran etexilaat. Pradaxa helpt even goed als de dagelijkse heparine injecties, maar kan gewoon in de vorm van een capsule worden ingenomen. Bovendien hoeft het antistollend effect van Pradaxa niet door de trombosedienst te worden gecontroleerd zoals bij sommige andere antistollingsmiddelen. Pradaxa wordt ook wel een directe trombine remmer genoemd. Dit betekent dat Pradaxa een stof (trombine) blokkeert die in het lichaam betrokken is bij het ontstaan van bloedstolsels. Hierdoor wordt het ontstaan van bloedstolsels voorkomen.

Dosering

De algemeen aanbevolen dosering van Pradaxa is 220 mg eenmaal daags (ingenomen als 2 capsules van 110 mg). U slikt de 2 capsules tegelijkertijd met water en eten in.

Alleen als uw nierfunctie is afgenomen, of als u 75 jaar of ouder bent, of als u het geneesmiddel amiodaron, kinidine of verapamil gebruikt, is de aanbevolen dosis 150 mg eenmaal daags (ingenomen als 2 capsules van 75 mg).

Indien u verapamil gebruikt en een matig verminderde nierfunctie heeft, dan kan uw arts één capsule van 75 mg per dag voorgeschreven hebben.

Na een geplande totale knievervangende operatie:
U slikt elke dag 2 capsules eenmaal daags gedurende tenminste 10 dagen.

Na een geplande totale heupvervangende operatie:
U slikt elke dag 2 capsules eenmaal daags gedurende 28-35 dagen.

In veel gevallen wordt het geneesmiddel na zowel een geplande totale knie-als heupvervangende operatie voor een periode van 4-6 weken voorgeschreven door uw arts, om de kans op complicaties zo klein mogelijk te maken. U moet Pradaxa innemen met water, met of zonder voedsel. De capsule in zijn geheel doorslikken, niet kauwen of openen. Het is heel belangrijk dat u Pradaxa gedurende de gehele periode dat het middel is voorgeschreven blijft innemen.

Stop niet met het innemen van Pradaxa voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Het risico op het ontstaan van bloedstolsel kan hoger zijn als u eerder stopt met de behandeling.

Stop niet met gebruik Pradaxa zonder overleg
Verdraagzaamheid

Omdat Pradaxa, zoals elk antistollingsmiddel, invloed heeft op de bloedstolling, hebben de meeste bijwerkingen te maken met verschijnselen als blauwe plekken of bloedingen. Ook kunnen maag-darmklachten optreden. De maag-darmklachten komen bij ongeveer 10% van de patiënten voor. De maag-darmklachten zijn doorgaans van voorbijgaande aard maar kunnen verscheidene weken aanhouden. 90% van de patiënten ervaart minder klachten na inname van Pradaxa met voedsel. U kunt de capsule tegelijk met voedsel én water innemen om de maag-darmklachten te verminderen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Als u een bloeding krijgt stop dan niet met het innemen van Pradaxa voordat u overleg heeft gehad met uw arts.