Overstappen


Hoe over te stappen van Pradaxa op een parenteraal anticoagulans?

Het wordt aanbevolen 12 uur te wachten na de laatste dosis voordat wordt overgestapt van Pradaxa op een parenteraal anticoagulans.

Hoe over te stappen van parenteraal anticoagulans op Pradaxa?

Na het staken van parenteraal anticoagulans dient Pradaxa 0-2 uur voor het tijdstip van de volgende geplande dosis parenteraal anticoagulans ingenomen te worden, of op moment van staken in geval van continue behandeling (bijv. intraveneuze ongefractioneerde heparine).