Wat is Pradaxa?


Pradaxa: een nieuwe klasse antistolling: de orale directe trombine remmer

Pradaxa is vanaf 5 juni 2014 geregistreerd voor de behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (LE) en preventie van recidiverende DVT en LE bij volwassenen. Start met 5 dagen LMWH en stap over op Pradaxa

  • Vertrouwd
  • Veiliger*
  • Eenvoudig

*Significant minder bloedingen vs. LMWH en VKA 1-3