Overstappen


Overstappen van LMWH naar Pradaxa:

Start met 5 dagen LMWH en stap over op Pradaxa.
Neem de eerste capsule in 0-2 uur voor het tijdstip van de volgende geplande dosis LMWH. Of op het moment van staken i.g.v. continue toediening met UFH.

Figuur 1: Overstappen LMWH naar Pradaxa

Overstappen van IV UFH naar Pradaxa:

Voor patiënten die continue parenteraleantistollingsmiddelen, zoals intraveneuze unfractionatedheparine (IV UFH) gebruiken, stop de behandeling na de laatste UFH en start gelijk met Pradaxa.

Figuur 2: Overstappen van IV UFH naar Pradaxa

Standaarddosering

Pradaxa 150 mg 2 x daags
OF
Pradaxa 110 mg 2 x daags

  • Schrijf voor bij uw patiënt van 80 jaar of ouder
  • Schrijf voor bij gelijktijdig gebruik van verapamil
  • Overweeg bij patiënten met een verhoogd risico op bloedingen http://www.pradaxa.nl/new/artsen/onderwerp-4/pradaxa-bij-dvt-le/starten-met-pradaxa-2/
  • Overweeg bij patiënten met een matige nierinsufficientie en andere factoren die het bloedingsrisico verhogen

Startdosering is onderhoudsdosering
De dosering is onafhankelijk van geslacht en/of gewicht. Bij patiënten met een lager gewicht dan 50 kg wordt nauwgezet medisch toezicht aangeraden.