Overstappen


Pradaxa is een nieuw antistollingsmiddel dat geïndiceerd is voor de preventie van cerebrovasculair accident (CVA) en systemische embolie bij volwassen patiënten met nonvalvulair atriumfibrilleren (NVAF) met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA (transient ischaemic attack) in de anamnese, leeftijd 75 jaar en ouder, hartfalen (New York Heart Association (NYHA) klasse ≥ 2), diabetes mellitus, hypertensie. Door over te stappen naar Pradaxa kunnen patiënten beter worden beschermd tegen CVA en systemische embolie dan bij gebruik van een coumarine*.5

Het overstappen voor patiënten

Pradaxa 150mg is een oraal in te nemen antistollingsmiddel dat patiënten met atriumfibrilleren een CVA-preventie biedt die bewezen superieur is aan die van warfarine.5 Pradaxa 110mg is gelijkwaardig aan warfarine. Controle is niet nodig en de kans op interacties met voedingsmiddelen en andere geneesmiddelen is gering.4 Overstappen naar Pradaxa is zeer eenvoudig; dit gegeven, in combinatie met de therapeutische voordelen die Pradaxa biedt, maakt Pradaxa een aantrekkelijk alternatief voor coumarines. Er bestaat een duidelijk beschreven procedure voor het omzetten van patiënten.3

De aanbevolen dosering van Pradaxa bestaat uit 2x daags een oraal in te nemen capsule van 150mg.4

Patiënten van 80 jaar en ouder of patiënten die verapamil gebruiken dienen te worden behandeld met een dosering van Pradaxa 110mg 2x daags per dag, oraal toegediend. Bij patiënten met een vergrote kans op bloedingen kan een dosis van 110mg, 2x daags, toegediend worden overwogen.

Overstappen van coumarines op Pradaxa

Het gebruik van de coumarines dient te worden stopgezet; de eerste dosis Pradaxa dient te worden gegeven op het moment dat de INR van de patiënt een waarde van minder dan 2,0 bereikt.3

Overstappen op parenterale anticoagulantia naar Pradaxa

De eerste dosis Pradaxa dient te worden toegediend 0-2 uur voorafgaand aan het moment waarop de volgende injectie met antistollingsmiddel zou moeten worden toegediend of op het moment van staken in geval van continue behandeling (bv. intraveneuze ongefractioneerde heparine).4

Overstappen op Pradaxa-behandeling op coumarines

Pas het moment waarop met de coumarine wordt begonnen als volgt aan op basis van CrCL:

  • CrCL ≥ 50 ml/min., begin 3 dagen voor stopzetting van dabigatran etexilaat met coumarine
  • CrCL ≥ 30-<50 ml/min., begin 2 dagen voor stopzetting van dabigatran etexilaat met coumarine
Overstappen op Pradaxa naar injecteerbare antistollingsmiddel of continue behandeling

De eerste injectie met antistollingsmiddel dient te worden toegediend 12 uur na de laatste dosis Pradaxa. 4 De richtlijnen voor het overzetten van patiënten hebben betrekking op Pradaxa-doses van 110mg en 150mg.

Raadpleeg voor meer informatie de SPC Pradaxa

1 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2009; 3661:1139-1151.
2 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2010; 363:1875-1876.
3 Ezekowitz MD et al. Am Heart J 2009; 157:805-810.
4 SPC Pradaxa
5 Connolly SJ et al. N Engl J Med 2014;371:1464-1465